Terveydenhuollon vapaaehtoisillakin tulee olla potilasvakuutus

Uutinen 30.6.2015

Kesän tapahtumissa, kuten festivaaleilla ja urheilutapahtumissa, työskentelee ensiaputehtävissä paljon vapaaehtoisia terveyden- ja sairaanhoidon ammattilaisia. Mikäli vapaaehtoistyö on ennalta sovittu, se on aina potilasvakuuttamisvelvollisuuden alaista toimintaa.

Jokaisella terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavalla on oltava potilasvakuutus. Vakuutus turvaa lain mukaisesti terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneet mahdolliset henkilövahingot.

Näin loma-aikaan on hyvä muistaa, että myös festivaalien, urheilutapahtumien, leirien tai muiden tapahtumien järjestäjä rinnastetaan järjestämänsä ensiaputoiminnan osalta potilasvahinkolain tarkoittamaan terveyden- ja sairaanhoidon harjoittajaan, jolla on oltava potilasvakuutus. Poikkeuksena on tilanne, jossa ammattihenkilöllä itsellään tai muulla taholla jo on tämän toiminnan kattava vakuutus.

Vakuuttamisvelvollisuus koskee kaikkia tilanteita, joissa terveydenhuollon ammattihenkilö on etukäteen suullisesti tai kirjallisesti sitoutunut toimimaan ensiaputehtävissä. Ei siis ole merkitystä, saako tehtävästä korvauksen vai onko kyseessä puhtaasti vapaaehtoistyö.

Sen sijaan onnettomuuspaikalle osuvan ja ensiapua antavan terveydenhuollon ammattihenkilön toimintaan ei sovelleta potilasvahinkolakia. Sama pätee myös tilanteissa, joissa tilaisuuden järjestäjä esimerkiksi kuuluttamalla pyytää paikalle yleisössä mahdollisesti olevaa lääkäriä antamaan ensiapua.

Vapaaehtoistyön vakuuttaminen

Ammattihenkilö voi joko itse ottaa vakuutuksen tai tapahtuman järjestäjä voi hoitaa asian. Saman tapahtuman vapaaehtoiset voivat olla vakuutettuja eri vakuutuksilla.

Ammattihenkilön vastuulla on viime kädessä varmistaa, että potilasvakuutus on voimassa hänen tekemässään vapaaehtoistyössä. 

Lisätietoja:
Vakuuttamisasioiden neuvontanumero 040 450 4545
Potilasvakuutuskeskuksen kotisivuilta http://www.pvk.fi/fi/terveydenhuollolle/vakuuttaminen/ 

Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneista henkilövahingoista potilasvahinkolain mukaisesti. PVK edistää potilasturvallisuutta tekemällä tutkimusta, laskelmia ja tilastoaineistoa. Keskuksen jäseniä ovat kaikki potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. Järjestelmä on ollut lakisääteisenä vuodesta 1987 potilaiden ja hoitohenkilöstön turvana.

30.06.2015