Hienoinen lasku potilasvahinkoilmoitusten määrässä

Tiedote 1.3.2018

Potilasvahinkoilmoitusten määrä on ollut nousussa koko 2010-luvun ajan. Kasvua vuodesta 2010 vuoteen 2016 oli yli 20 %. Vuonna 2017 Potilasvakuutuskeskus (PVK) vastaanotti 8 655 potilasvahinkoilmoitusta, mikä oli ensimmäistä kertaa koko vuosikymmenen aikana hieman vähemmän kuin edeltävänä vuonna (8 993). Määrä on kuitenkin enemmän kuin esimerkiksi 2015.

”Trendi on samansuuntainen kuin muissa Pohjoismaissa, joissa ilmoitusmäärät ovat kuluvan vuosikymmenen aikana myös merkittävästi kasvaneet. Kasvu näyttäisi niissäkin kuitenkin parin viime vuoden aikana tasaantuneen tai kääntyneen hienoiseen laskuun. Nähtäväksi jää, onko lasku meillä vain tilapäinen poikkeama vai onko ilmoitusmäärä kääntynyt pidempiaikaiseen laskuun”, kertoo Potilasvakuutuskeskuksen yksikönjohtaja Minna Plit-Turunen.

Vuonna 2017 ratkaistiin 8 632 ilmoitettua tapausta eli likimain sama määrä kuin uusia vahinkoilmoituksia otettiin vastaan. Ratkaistuista tapauksista korvattaviksi katsottiin 2 338 eli 27 %.

Luvut käyvät ilmi PVK:n juuri valmistuneesta vuosiraportista. Jatkossa PVK tulee julkaisemaan kaksi raporttia vuodessa. Alkuvuodesta ilmestyy edellisen vuoden tilastoja käsittelevä vuosiraportti. Kesällä tullaan julkaisemaan osavuosiraportti, jossa tarkastellaan kuluvan vuoden vahinkoilmoituksia.

Samat toimenpiteet kärjessä vuodesta toiseen

Yleisimmät korvattavat potilasvahingot olivat jälleen sattuneet lonkan ja polven tekonivelleikkauksissa. Seuraavaksi eniten korvataan hammashoidollisia toimenpiteitä, useimmiten juurihoitoon tai proteettiseen hoitoon liittyen.

”Koska tekonivelleikkauksia tehdään paljon – viime vuonna noin 25 000 – niissä tapahtuu myös runsaasti potilasvahinkoja”, kertoo Potilasturvallisuuslääkäri Maiju Welling.

PVK käsittelee ja ratkaisee kaikki julkisella ja yksityisellä sektorilla annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat potilasvahinkoilmoitukset. Ilmoitukset käsitellään potilasvahinkolain mukaisesti. Keskus on 30 vuoden aikana ratkaissut yli 200 000 sille ilmoitettua tapausta ja niistä korvattaviksi on arvioitu noin 68 000. Korvauksia järjestelmästä on maksettu potilasvahingon kärsineille yli 560 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

  • Yksikönjohtaja Minna Plit-Turunen, p. 040 450 4632
  • LT, potilasturvallisuuslääkäri Maiju Welling, p. 040 922 1399
  • Viestintä p. 040 450 4700
     

Liite: Vuosiraportti 2017

Ilmoitamme sairaanhoitopiireistä vain kokonaiskorvausluvut. Yksityiskohtaisempia tietoja voi tiedustella sairaanhoitopiireiltä.

Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneiden henkilövahinkojen korvaamisesta potilasvahinkolain mukaisesti. PVK edistää potilasturvallisuutta tekemällä tutkimusta, laskelmia ja tilastoaineistoa. Keskuksen jäseniä ovat kaikki potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. Järjestelmä on ollut lakisääteisenä vuodesta 1987 potilaiden ja hoitohenkilöstön turvana.

01.03.2018