Tunnelmia Sairaanhoitajapäiviltä – potilasturvallisuudesta puhutaan jo opinnoissa

Blogi 23.4.2018

Maaliskuun lopulla pidetyillä kaksipäiväisillä Sairaanhoitajapäivillä sain tavata paljon innokkaita ja asiantuntevia sairaanhoitajia. Osastollamme vierailleista hoitajista yli 700 vastasi potilasturvallisuusaiheiseen kyselyyn, jonka tuloksia esittelemme vähän myöhemmin.  

Kävijöillä oli mahdollisuus esittää meille Potilasvakuutuskeskuksen työntekijöille kysymyksiä potilasturvallisuudesta ja potilasvahingoista sekä niiden korvaamisesta. Keskusteluista kävi ilmi muun muassa, että vähän aikaa työelämässä olleille sairaanhoitajille potilasturvallisuusasioista oli puhuttu opintojen aikana. Monen työpaikalla potilasturvallisuusasioita opiskeltiin verkkokurssilla.

Monelle sairaanhoitajalle potilasturvallisuus-sanasta tulivat ensimmäisenä mieleen HaiPro-ilmoitukset ja oman työpaikan potilasasiamies. Sairaanhoitajapäiviltä saamani kokemuksen perusteella potilasasiamiehet ovat tärkeässä roolissa auttamassa potilaita vahinkoilmoituksen teossa Potilasvakuutuskeskukselle. 

Osa sairaanhoitajista mainitsi Potilasvakuutuskeskuksen Potilasvahinkoportin olevan työpaikalla käytössä. Potilasvahinkoportti on palvelu, jonka kautta sairaanhoitopiirit pääsevät tarkastelemaan omia vahinkotilastojaan.

Potilasturvallisuuden edistämisen ja potilasvahinkojen korvaamisen kannalta on tärkeää, että jokainen potilastyötä tekevä sairaanhoitaja tuntee potilasvakuutusjärjestelmän olemassaolon. Yhtä tärkeää on, että hoitaja osaa tarvittaessa ohjata potilaan ilmoittamaan mahdollisesta potilasvahingosta eteenpäin. Tätä tietoisuutta yritämme lisätä entisestään. 

Elina Kolehmainen

Elina toimii korvauskäsittelijänä Potilasvakuutuskeskuksessa.

29.05.2018