Pitäisikö tehdä vahinkoilmoitus – tee ensin testi

Blogi 17.3.2017

Kannattaako minun tehdä potilasvahinkoilmoitus? Potilaan tai lähiomaisen on usein vaikea arvioida tätä itse.

Potilasvakuutuskeskus (PVK) käsittelee keskitetysti kaikki vahinkoilmoitukset Suomessa. PVK:ssa arvioidaan ensimmäiseksi, voidaanko ilmoitettuun tapaukseen soveltaa potilasvahinkolakia.

Viime vuonna 169 vahinkoilmoituksen kohdalla todettiin, että ne eivät täyttäneet lain soveltamisedellytyksiä, eikä asiaa arvioitu tämän vuoksi näissä tapauksissa lainkaan. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa vahinko on vanhentunut tai se on aiheutunut muualla kuin terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä tai tapaus on sattunut Suomen rajojen ulkopuolella.

Suosittelemme tekemään yksinkertaisen verkkotestin, josta näkee, täyttyvätkö potilasvahinkolain soveltamisedellytykset ja kannattaako korvauksen hakemista harkita.

Mikäli testin mukaan tapauksessasi potilasvahinkolakia voidaan soveltaa, kannattaa tutustua tarkemmin korvauksen hakemiseen.

Jos päädyt tekemään vahinkoilmoituksen, arvioimme PVK:ssa voidaanko vahingosta maksaa korvauksia. Päätös korvauksista perustuu aina potilasvahinkolakiin. Päätöstä ei tee kukaan yksittäinen henkilö, vaan sen tekemiseen osallistuu PVK:ssa ammattitaitoinen joukko asiantuntijoita.

Päätöksessä huomioidaan tekemäsi vahinkoilmoitus ja muut asiaan pyydetyt selvitykset. Päätökseen vaikuttaa esimerkiksi se, olisiko kokenut ammattihenkilö toiminut tilanteessa toisin, jolloin vahingolta olisi vältytty. Tehdyistä ilmoituksista noin kolmannes johtaa korvausten maksamiseen.

Verkkotestiin pääset täältä.

Päivi Ylitalo

Päivi työskentelee Potilasvakuutuskeskuksessa korvauskäsittelijänä.

17.03.2017