Mikä kansalaisia huolettaa potilasturvallisuudessa?

Blogi 15.8.2018

Minulla oli heinäkuussa mahdollisuus vierailla Porissa SuomiAreenan aikaan. Helteen keskellä istahdimme alas Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen puheenjohtajan Ermo Haaviston ja Satakunnan sairaanhoitopiirin potilasturvallisuuskoordinaattorin Lotta Nikin kanssa pohtimaan sitä, mistä potilasturvallisuutta koskevasta teemasta olisi tärkeä keskustella ensi kesän SuomiAreenassa. Halusimme keksiä ajankohtaisen aiheen, joka kiinnostaisi yleisöä. Kuumuuden sulattaessa oman ajatuksenjuoksumme päätimme kääntyä kansalaisten puoleen ja kysyä, mikä heitä huolettaa potilasturvallisuudessa. Mikä olisikaan autenttisempi keino selvittää, mitkä asiat pyörivät potilaiden ja omaisten mielessä?

Mielipiteet kerättiin satunnaisilta ohikulkijoilta SuomiAreenan kansalaistorilla Satakunnan sairaanhoitopiirin teltalla pääasiassa sairaanhoitopiirin asiakasraatilaisten toimesta. Ohikulkijoilta kysyttiin yksinkertaisesti, mikä heitä huolettaa potilasturvallisuudessa. Vastaukset annettiin nimettöminä kirjallisesti. Ahkerien asiakasraatilaisten avulla saimme helteestä huolimatta kokoon yli sata arvokasta vastausta, joista toivottavasti saamme keskustella lisää ensi kesänä Porissa.

Mikä kansalaisia sitten huolettaa?

Resurssit. Kansalaiset ovat huolissaan lääkäreiden ja muun henkilöstön määrästä ja työkuormituksesta. Moni joutuu jonottamaan päivystyksessä pitkään ja kärsii siitä, että hoitoaikoja on supistettu.

Kiire. Resurssien niukkuus johtaa kiireeseen. Kiire nähdään altistavana tekijänä virheiden syntymiselle.

Tiedonkulku. Tiedonsiirron ongelmat eri organisaatioiden välillä ja joskus organisaation sisälläkin ovat hyvin kansalaisten tiedossa. Erityistä huolta herättää lääkäreiden ja hoitajien suuri vaihtuvuus ja sen vaikutukset potilaan hoitoon.

Tietosuoja. Potilaan yksityisyys lääkärin kierroilla huolettaa. Myös tietoturva ja tietojen säilyvyys yleisesti mietityttävät.

Osaaminen. Kansalaisille hoitohenkilökunnan motivaatio, ammattitaito, kokemus ja suomen kielen taito ovat tärkeitä. Huolimattomuus aiheuttaa harmaita hiuksia.

Hoitoon pääseminen. Ottaako ambulanssi tarvittaessa mukaansa? Miten kelataksikyytien käy? Minne pitäisi mennä, kun hoitoa tarvitsee? Saanko apua päivystyksessä?

Hoidon laatu. Ikäihmisten hoidon puutteet ovat monen mielessä. Etenkin kotona olevat vanhukset ovat heikossa asemassa hoidon saamisen suhteen. Vanhusten yksinäisyys ja hoidon eriarvoisuus puhuttavat.

Sote. Lyhyesti ja ytimekkäästi: sote-uudistus huolettaa monia suomalaisia.

Kansalaisten vastaukset ovat mielenkiintoista luettavaa. Silmiinpistävää on, kuinka samanlaisiin asioihin sekä kansalaiset että terveydenhuoltoalan ammattilaiset kiinnittävät huomiota. Lääkärit ja hoitajat ovat toistuvasti tuoneet esille aivan samoja potilasturvallisuuden vaarantumiselle altistavia huolenaiheita.

Tämä kevyesti toteutettu kysely osoitti, että kansalaiset vaikuttavat valveutuneilta. Heillä on realistinen käsitys siitä, mitä terveydenhuollossa tapahtuu. Heillä on varmasti myös hyviä kehitysideoita, joilla potilasturvallisuutta voitaisiin parantaa nyt ja tulevaisuudessa. Vuosi sitten julkaistun Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian mukaan potilaan ja omaisten mahdollisuutta vaikuttaa potilasturvallisuuteen pitäisi vahvistaa. Keinoja siihen mietitään parhaillaan. Ehkä turvallisuuden lisääminen voi joskus toteutua varsin yksinkertaisinkin keinoin: kysymällä ja kuuntelemalla.

Maiju Welling
Potilasturvallisuuslääkäri, PVK

15.08.2018