Minna Plit-Turunen: Potilasvakuutus – turvaa terveydenhuoltoon

Blogi 2.11.2016

Melkein jokainen meistä on saanut ensi kosketuksensa terveydenhuollon palveluihin jo elämänsä ensi hetkillä. Terveydenhuolto on osa elämäämme sekä sen iloisissa että vakavammissakin vaiheissa.

Hakeutuessamme terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden piiriin odotuksemme on, että saamme avun terveydellisiin ongelmiimme. Aina tavoiteltuun lopputulokseen ei kuitenkaan syystä tai toisesta päästä.

Kaikkiin sairauksiin parantavaa hoitoa ei ole saatavilla, eikä saatavillakaan oleva hoito aina tehoa odotetulla tavalla. Koska jokainen potilas on yksilö ja hoitotilanne erilainen, voi sama hoito eri potilaille annettuna johtaa erilaiseen hoitotulokseen. Kun toinen toipuu ennalleen, voi toinen saada komplikaation, joka johtaa vakaviin seurauksiin. Haitallinen seuraus ei aina ole vältettävissä tai hyvä hoitotulos saavutettavissa, vaikka kaikki tehtäisiin parhaan taidon ja tietämyksen mukaan.

Kuten kaikkeen inhimilliseen toimintaan, terveyden- ja sairaanhoitoon liittyy myös virheen ja vahingon mahdollisuus. Hoitovirheistä aiheutuvien henkilövahinkojen varalta Suomessa on potilasvakuutus.

Turvaa meille jokaiselle

Kaikki Suomessa annettu terveyden- ja sairaanhoito kuuluu potilasvakuutuksen piiriin, koska toiminnan vakuuttamisvelvollisuudesta on säädetty laissa. Potilaan kannalta se tarkoittaa, että potilasvahingon sattuessa korvauksia ei tarvitse hakea oikeusteitse vaan vahinkoilmoituksen tekeminen Potilasvakuutuskeskukselle riittää. Ilmoituksen tekeminen on maksutonta ja se onnistuu ilman asiantuntija-apua. Tarvittaessa apua saa potilasasiamieheltä.

Potilasvakuutuskeskus hoitaa puolueettomana asiantuntijana potilasvahinkojen korvauskäsittelyn. Se korvaa henkilövahingosta aiheutuneet kustannukset ja menetykset potilasvahinkolaissa ja vahingonkorvauslaissa säädetyin edellytyksin.

Aina lain mukainen korvausperuste ei täyty, vaikka hoidon lopputulos ei olisikaan odotettu. Silloin korvauksiakaan ei voida maksaa. Vahinkoilmoituksista noin kolmannes johtaa korvausten maksamiseen. Viime vuonna korvausmeno oli 41,2 miljoonaa euroa.

Virheistä voi oppia

Toimivan korvausjärjestelmän vastapainona on tärkeää kiinnittää huomiota vahinkojen ennaltaehkäisyyn ja potilasturvallisuuteen, jotta vastaavilta tilanteilta voitaisiin jatkossa välttyä. Virheistä ja läheltä piti -tilanteista voi oppia, jos niistä keskustellaan avoimesti ja syyllistämättä.

Myös Potilasvakuutuskeskus tekee jatkuvaa työtä potilasturvallisuuden parantamiseksi. Lue lisää tutkimustoiminnastamme.

Minna Plit-Turunen

Minna toimii Potilasvakuutuskeskuksessa yksikönjohtajana. Aiemmin hän on toiminut Potilasvakuutusyksikössä kehittämispäällikkönä ja korvauslakimiehenä.

02.11.2016