Lääkehoidon turvallisuus tärkeä osa potilasturvallisuutta

Blogi 19.7.2017

Lääkkeiden käyttäjän näkökulmasta turvallinen lääkehoito tarkoittaa sitä, että hänelle ei aiheudu lääkehoidosta haittaa. Vaikka lääkkeet ovat tehokkaita ja turvallisia oikein käytettyinä, niihin saattaa liittyä riskejä esimerkiksi vääränlaisesta käytöstä johtuen. Toinen merkittävä riski on se, että kaikki lääkkeiden käyttäjät eivät osaa kertoa mitä lääkkeitä heillä on käytössään ja miksi.

On ensiarvioisen tärkeää, että lääkkeiden käyttäjä tuntee lääkehoitonsa ja osallistuu aktiivisesti turvallisuuden varmistamiseen yhdessä lääkärin ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Olisi hyvä tietää mihin omat lääkkeet ovat tarkoitettu sekä milloin, miten ja kuinka kauan niitä käytetään. Lisäksi olisi hyvä tunnistaa oman lääkehoitonsa mahdolliset riskikohdat, joissa voi tapahtua virheitä. Esimerkiksi annostelun yhteydessä on oltava tarkkana.

Lääkkeiden käyttäjä on oman hoitonsa paras kokemusasiantuntija ja tarkkailija. Jos omassa lääkityksessä huomaa jotain erikoista – esimerkiksi lääkepakkauksen muuttumisen, vaikka muutoksista ei ole ollut puhetta lääkärin kanssa – asia kannattaa varmistaa viipymättä lääkäriltä tai apteekista.

Lääkehoidon turvallisuuden varmistaminen perustuu avoimuuteen. Epäilyksiä ja kysymyksiä ei pidä vähätellä, vaan mieltä askarruttavat huolet kannattaa avoimesti kertoa joko lääkärille, hoitajalle tai apteekin henkilökunnalle. Näin voidaan varmistaa, että lääkehoito etenee suunnitellusti ja turvallisesti.

Lääkityslista kuntoon

Ajantasainen lääkityslista on hyvä tapa ylläpitää omia lääkitystietoja. Listan lääkkeistä voi kirjoittaa esimerkiksi paperille ja sitä voi ylläpitää lääkkeiden käyttäjä itse. Lista auttaa seuraamaan lääkehoidon turvallista toteutumista. Lääkityslista auttaa myös huomaamaan mahdollisia vaaratilanteita, jos esimerkiksi käytössä olevat lääkkeet eivät vastaakaan lääkityslistan tietoja.

Lääkityslistan näyttäminen lääkärin vastaanotolla ja apteekissa varmistaa sen, että terveydenhuollon ammattilaisilla on ajantasainen tieto senhetkisestä lääkityksestä. Näin voidaan ehkäistä yhteen sopimattomia lääkeyhdistelmiä sekä tilanteita, joissa määrätään jo käytössä oleva lääke. Riskitilanne voi tulla eteen esimerkiksi vaihtokelpoisten lääkkeiden kanssa, jolloin samaa vaikuttavaa lääkeainetta sisältäviä lääkkeitä on eri kauppanimillä.

Vaikka lääkkeiden käyttäjiä kannustetaan aktiivisuuteen ja tarkkaavaisuuteen, on hyvä muistaa, että viimekäden vastuu hoidon turvallisuudesta on aina hoitavalla lääkärillä sekä potilasta hoitavalla organisaatiolla.

Kirjoittaja: FaT, proviisori, Anna-Riia Holmström, Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry

Teksti on aiemmin julkaistu hieman toisessa muodossa FIMEAn Lääkehoidon päivän sivuilla, jossa voit lukea lisää lääkitysturvallisuudesta.

19.07.2017