Pohjoismaisen yhteistyön avulla kehitetään potilasvakuutusjärjestelmän toimivuutta

Blogi 20.6.2017

Pohjoismaiset potilasvakuutuskeskukset kokoontuvat kerran vuodessa jakamaan kokemuksiaan ja oppimaan toisiltaan johdon, keskijohdon ja käsittelijöiden tapaamisissa.

Kokouksissa käydään läpi työtä valituista aiheista eri näkökulmista sekä maiden ajankohtaisia asioita. Tänä vuonna Suomessa kokoontuneessa käsittelijöiden tapaamisessa keskusteltiin mm. perinteisen ja sosiaalisen median mahdollisuuksista työssä, asiantuntijalääkäreiden asemasta ja merkityksestä korvauskäsittelyssä sekä järjestelmien tulevaisuuden näkymistä. Totesimme, että kaikissa maissa potilasvahinkoasiat herättävät paljon kiinnostusta perinteisessä mediassa. Sen lisäksi kaikissa maissa sosiaalisen median merkitys ja kanavat ovat lisääntyneet huomattavasti.

Vahinkoilmoitusten määrät ovat nousseet Suomen lisäksi myös muualla. Lähes poikkeuksetta jokaisessa maassa painitaan pitkien käsittelyaikojen kanssa sekä etsitään ratkaisuja mahdollisimman tehokkaaseen käsittelyyn.

On ollut erittäin antoisaa ja mielenkiintoista päästä kuulostelemaan, mitä muissa maissa tapahtuu korvauskäsittelyn saralla. Järjestelmissä on paljon yhteistä, mutta työssä ja käytännöissä on kuitenkin myös eroavaisuuksia. Esimerkiksi Ruotsissa korvauskäsittelijät käsittelevät vahinkoasian alusta loppuun eli tilaavat selvityksiä, kirjoittavat korvauspäätöksen ja myös maksavat vahinkoon liittyvät korvaukset kun taas Suomessa käsittelytyö on jaettu tehtävittäin eri asiantuntijoille. Muissa Pohjoismaissa on Suomeen verrattuna enemmän vakiintunutta korvauskäytäntöä, jossa korvauskäsittelijä pystyy tekemään korvausratkaisun ilman asiantuntijalääkärin arviota. Huomiota kiinnitti myös vahingoista maksettavien korvausten tasoerot eri maissa. 

Meillä on Pohjoismaissa maailmanlaajuisesti verraten ainutlaatuiset potilasvakuutusjärjestelmät, joissa potilaalla on mahdollisuus hoitovirheen kohdatessaan hakea korvausta lakisääteisen vakuutusjärjestelmän kautta. Muualla maailmassa korvausta täytyy hakea suoraan hoitolaitokselta ja jopa oikeudenkäynnin kautta.

Satu Haapsaari-Caldwell

Satu työskentelee Potilasvakuutuskeskuksessa korvauskäsittelijänä

19.06.2017