Potilasvahingon kärsinyt voi olla oikeutettu eläkkeisiin ja ansionmenetyskorvauksiin

Blogi 19.1.2017

Työ potilasvahinkojen käsittelyn parissa on monipuolista ja vaihtelevaa, mutta se sisältää myös hyvin vakavan puolen. Työskentelen niin kutsutussa eläkeryhmässä, jossa tehdään asiakkaiden työkyvyttömyyttä ja ansionmenetystä koskevia päätöksiä sen jälkeen kun potilasvahingon edellytysten todetaan täyttyneen. Pitkäaikainen työkyvyttömyys on suuri henkilökohtainen tragedia, koska työ näyttelee useimpien elämässä suurta roolia. Kun tähän yhdistyy työstä saatavien ansioiden menetys, on sattunut potilasvahinko usein elämän suurin mullistus.

Potilasvakuutuskeskuksen eläkeryhmän työskentely on pääasiassa huolellista selvitystyötä. Ensimmäiseksi selvitetään potilasvahingosta aiheutunut ylimääräinen työkyvyttömyys. Vaihe on moniulotteinen, sillä alun perin hoidettavana olleen sairauden tai vamman aiheuttaman työkyvyttömyyden erottaminen potilasvahingon aiheuttamasta ylimääräisestä työkyvyttömyydestä vaatii tarkkaa arviointia. Lisäksi työkyvyttömyys ei aina ole kokoaikaista, vaan potilasvahingosta jääneen haitan aste vaihtelee: se voi olla mitä tahansa vain hieman työkykyä rajoittavan ja kokonaan työkyvyttömäksi tekevän haitan välillä.

Kun vahingosta aiheutuneen ylimääräisen työkyvyttömyyden aika on selvillä, alkaa työkyvyttömyydestä aiheutuneen ansionmenetyksen selvittäminen. Ansionmenetysvaihekaan ei yleensä ole kovin yksinkertainen, sillä nykyisessä yhteiskunnassa yrittäjyys, osa-aikaiset työsuhteet, pätkätyöt ja näiden yhdistelmät lisääntyvät kaiken aikaa. Lisäksi arvioinnissa on otettava huomioon korvaamista säätelevät lait, mahdolliset vahingosta riippumattomat työkyvyttömyydet, muiden järjestelmien korvausmallit ja vahingonkärsineen oma näkemys.

Työssä korostuu jokaisen asiakkaan erilainen elämäntilanne. Kahta samanlaista tilannetta ei tule vastaan. Prosessi voi olla päätöstä odottavan kannalta valitettavan hidas. Jokaisen päätöksen lain- ja oikeudenmukaisuus halutaan kuitenkin varmistaa huolellisella käsittelyllä. Päätös vaikuttaa asiakkaan elämään usein hyvin pitkään, koska korvaamme ansionmenetyksiä ja eläkkeitä tarvittaessa jopa henkilön loppuelämän ajan.

Voit lukea lisää käsittelyaikojen kestosta korvauspäällikkömme aiemmasta kirjoituksesta.

Viena Vaahtia
Viena työskentelee korvauskäsittelijänä Potilasvakuutuskeskuksen eläkeryhmässä.

19.01.2017