Elina Muukkonen: Mikä maksaa?

Blogi 12.10.2016

Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti terveydenhuollon yhteydessä aiheutuneista henkilövahingoista. Käsittelyyn kuuluu vahingon korvattavuuden arviointi ja mahdollisten korvausten maksu.

Vuonna 2015 käsittelyyn tuli 8 242 vahinkoilmoitusta. Näistä 2 300, eli noin kolmasosa katsottiin korvattaviksi. Tällä hetkellä keskimääräinen käsittelyaika on noin seitsemän kuukautta.

Kuulemme aika ajoin asiakkaidemme ymmärrettävää harmia siitä, että korvauspäätösten tekeminen kestää. Korvauspäätös ja korvausten maksu ei onnistu Potilasvakuutuskeskuksessa samoin kuin monissa muissa vahinkovakuutusyhtiöissä, joista voi saada korvaukset jopa parissa päivässä.

Mikä korvauspäätösten tekemisessä vie aikaa?

Kun asiakkaamme lähettää vahinkoilmoituksensa Potilasvakuutuskeskukseen, tapaus rekisteröidään. Lähetämme asiakkaalle tiedon siitä, että ilmoitus on tullut perille ja kerromme keskimääräisestä käsittelyajasta.

Seuraavaksi pyydämme selvityksen siitä hoitopaikasta, jossa vahinko on tapahtunut. Asian ratkaisua varten tarvitsemme vahinkoon liittyvät sairauskertomustiedot vahinkopaikasta ja usein myös muista paikoista, joissa asiakasta on hoidettu.

Kun selvitykset ovat käytettävissämme, lähetämme tapauksen arvioitavaksi asiantuntijalääkärille. Lääkärien valinnassa otetaan aina huomioon tapaukseen liittyvä lääketieteellinen erikoisala, eikä lääkäri myöskään saa olla esteellinen. Valtaosassa tapauksista asiantuntijalääkäri pystyy arvioimaan asian jo hankituilla selvityksillä. Joskus päätöksen tekemiseen tarvitaan lisää tietoa tai toisen lääkärin arviota.

Ennen korvauspäätöksen tekemistä kuulemme vielä vahinkoilmoituksen tehnyttä henkilöä. Käytännössä asiakas saa mahdollisuuden kertoa näkemyksensä niistä selvityksistä, joilla voi olla vaikutusta asian ratkaisuun ja joiden käyttämisestä hänellä ei ole entuudestaan tietoa.

Kun vahinkoasia on selvitetty huolellisesti, Potilasvakuutuskeskus antaa asiasta kirjallisen korvauspäätöksen perusteluineen. Mikäli tapaus katsotaan korvattavaksi, se siirretään jatkokäsittelyyn korvausten maksamista varten.

Potilasvahinkojen käsittelyssä on monia vaiheita verrattuna vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutussopimuksiin pohjaavissa korvauksissa. Tarvitsemme monia selvityksiä sekä lääketieteellistä ja oikeudellista asiantuntemusta. Näin varmistetaan oikeudenmukainen ja luotettava päätös asiakkaalle.

Elina Muukkonen
Elina toimii Potilasvakuutuskeskuksessa korvauspäällikkönä.

12.10.2016