Titta Lähdesmäki: Hammasryhmän perustamisella parannettiin korvaustoiminnan laatua

Blogi 10.11.2016

Potilasvakuutuskeskus käsittelee vuosittain noin 8 000 vahinkoilmoitusta, joista peräti tuhatkunta koskee hammasvahinkoja. PVK perusti hammasvahinkoihin erikoistuneen ryhmän jo vuonna 2009. Taustalla oli hammasvahinkojen käsittelyn haasteellisuus ja käsittelyaikojen pitkittyminen.

Hammasvahingot vaativat muista vahingoista poikkeavaa osaamista ja hammasalan terminologian hyvää tuntemista. Osalla hammasryhmässä työskentelevistä onkin taustalla suun terveydenhuollon koulutus: ryhmästä löytyy niin suuhygienistejä kuin hammashoitaja ja hammasteknikkokin. Ryhmän yhteistyö PVK:n asiantuntijahammaslääkäreiden kanssa on tiivistä.

Hammasvahinkojen käsittelyssä toimitaan toisin kuin muiden potilasvahinkojen kohdalla, joissa tapausta käsitellään eri vaiheissa eri ryhmissä. Hammasvahinkojen rekisteröinti-, esikäsittely-, peruste- ja korvausvaiheet hoidetaan kaikki samassa ryhmässä. Sama käsittelijä laatii perustepäätöksen eli perustelut siitä, onko vahinko potilasvahinkolain perusteella korvattava vai ei, ja selvittää korvattavasta tapauksesta maksettavat korvaukset.

Erikoistuneen ryhmän myötä hammasvahinkojen perusteiden ja korvausten linjaukset ovat hioutuneet. Korvauspäätökset ovat nykyisin selkeämpiä ja yhdenmukaisempia. Keskitetyn käsittelyn hyödyistä ja hammasryhmän tehokkuudesta kertoo se, että hammasvahinkojen perustepäätösten keskimääräinen käsittelyaika lyheni ryhmän perustamisen jälkeen seitsemästä kuukaudesta jopa alle viiteen ja korvaukset saatiin maksuun keskimäärin parissa viikossa korvaushakemuksen saapumisesta.

Perustepäätösten keskimääräinen käsittelyaika on tällä hetkellä kuitenkin taas puolisen vuotta johtuen vahinkoilmoitusten määrän kasvusta. Hammasvahinkoja koskevien vahinkoilmoitusten lukumäärä on lisääntynyt vuoden 2009 reilusta 700 vahinkoilmoituksesta yli tuhanteen ilmoitukseen vuodessa. Elina Muukkonen avasi aiemmin blogissamme korvauspäätösten tekemisen keston taustoja, lue lisää täältä.

Titta Lähdesmäki
Titta työskentelee PVK:n hammasryhmän korvauslakimiehenä.

10.11.2016