PVK tarjoaa vahinkoaineistonsa tutkimuskäyttöön, viimeisin julkaisu korva-, nenä- ja kurkkusairauksien alalta

Uutinen 28.3.2019 

Potilasvakuutuskeskus tarjoaa laajan, kansallisen aineiston potilasvahinkojen ja potilasturvallisuuden tutkijoille. Viimeisin aineistoon perustuva tutkimus - Patient injuries in pediatric otorhinolaryngology - koskee lasten korva-, nenä- ja kurkkutautien hoidossa sattuneita potilasvahinkoja. Se on julkaistu International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology -lehdessä (2019 Feb 3;120:36-39).

Yksi tutkimushankkeeseen osallistuineista on erikoislääkäri, LT Päivi Helmiö. Neljä artikkelia kansainvälisissä tiedelehdissä julkaisseessa tutkimushankkeessa on analysoitu korva-, nenä- ja kurkkusairauksien hoidossa aiheutuneita potilasvahinkoja vuosilta 2001–2011.

- Potilasvakuutuskeskuksen tarjoamat aineistot ovat ainutlaatuisia. Vastaavia tietoja esimerkiksi hoitoprosesseissa tapahtuvista ilmiöistä ei missään muualla tule esiin, sanoo Päivi Helmiö. Hänen oma väitöskirjansa syntyi osana tutkimushanketta vuonna 2015.

Helmiön mukaan PVK:n vahinkoaineistot antavat arvokasta tietoa esimerkiksi hoitoihin hoitoprosesseihin liittyvistä viiveistä ja tietokatkoista. Mitä enemmän tiedämme potilasvahingoista ja niiden syistä, sitä paremmin virheitä ja vahinkoja voidaan ehkäistä.

- Toivon, että jo aiemmat tutkimuksemme ovat korostaneet leikkaussalin tarkistuslistan mahdollisuutta ehkäistä potilasvahinkoja. Tietoisuus haittatapahtumista ja niihin johtaneista syistä ovat viime vuosina kyllä lisääntyneet.

PVK:n aineistoihin perustuva tutkimus saa jatkoa, kun seuraavaksi Päivi Helmiö tutkimusryhmineen keskittyy verisuonikirurgian vahinkojen analysointiin.

Potilasvakuutuskeskuksen aineistoihin on koottu tiedot kaikista Suomessa ilmoitetuista potilasvahingoista yli 30 vuoden ajalta. Potilasvakuutuskeskus edistää potilasturvallisuuteen liittyvää tutkimusta ja tarjoaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja tutkijoiden käyttöön laajat potilasvahinkoaineistot.

Potilasvakuutuskeskuksen vahinkoaineistosta julkaistuja tutkimuksia on vuodesta 2008 alkaen on koottu verkkosivuillemme Tutkimukset.

Jos olet kiinnostunut PVK:n vahinkoaineistojen tutkimuskäytöstä, ole yhteydessä korvauspäällikkö Elina Muukkoseen.

Lisätietoja 
korvauspäällikkö Elina Muukkonen, Potilasvakuutuskeskus 
puh. 040 4504 604
etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi

29.03.2019