Potilasvakuutuskeskus korvaa vain terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneita vahinkoja

Tiedote 30.1.2019

Potilasvakuutuskeskus (PVK) vastaa Suomessa keskitetysti potilasvahinkolain mukaisesta korvaustoiminnasta. Potilasvakuutus korvaa terveyden- ja sairaanhoidossa sattuneen henkilövahingon, jos laissa säädetyt korvausperusteet täyttyvät. Myös vanhustenhoidossa sattuneita vahinkoja korvataan.

Korvausten maksamisen edellytyksenä on, että vahingon on pitänyt sattua potilaalle terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä, esim. sairaalassa, terveyskeskuksessa tai yksityisellä lääkäriasemalla annetussa hoidossa, sairaankuljetuksessa tai kuntoutuksessa.

 Sosiaalitoimen palveluissa, kuten vanhustenhoidossa, hoivalaitoksessa tai kotihoidossa, sattunut vahinko voi joissakin tapauksissa tulla korvattavaksi potilasvakuutuksesta. Näin on silloin, kun terveydenhuollon ammattihenkilö suorittaa terveyden- ja sairaanhoidoksi katsottavia hoitotoimia. Näitä voivat olla esim. lääkehoito tai päätös potilaan lähettämisestä jatkohoitoon tai tutkimuksiin, sanoo johtaja Minna Plit-Turunen Potilasvakuutuskeskuksesta.

Potilasvakuutuskorvaukset perustuvat lakiin

 Potilasvakuutuksesta korvataan ainoastaan ne henkilövahingot, jotka täyttävät potilasvahinkolain mukaiset edellytykset, sanoo johtaja Minna Plit-Turunen Potilasvakuutuskeskuksesta.

Potilasvakuutuksesta ei sen sijaan korvata esimerkiksi tavanomaisissa päivittäisissä toiminnoissa avustamisessa sattuneita vahinkoja tai laiminlyöntejä palveluasumisen tai kotipalvelun yhteydessä. 

Potilasvahinkoa epäilevän kannattaa tehdä PVK:n verkkotesti

Potilasvakuutuskeskus huolehtii vahinkojen käsittelystä, ja toimii näin sekä potilaan että hoitohenkilöstön turvana. Potilasvahingon käsittely Potilasvakuutuskeskuksessa on asiakkaalle maksutonta.

 Suosittelemme, että ennen vahinkoilmoituksen tekoa vastaat Potilasvakuutuskeskuksen verkkotestiin pvk.fi-sivuillamme. Myös hoitopaikan potilas - tai sosiaaliasiamieheen kannattaa olla yhteydessä, jos epäilet potilasvahinkoa.

Lisätietoja
johtaja Minna Plit-Turunen, puh. 040 450 4632, etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi

Vahinkotyypit / Mitä ei korvata?

Potilasvakuutuskeskuksen verkkotesti: Kannattaako harkita vahinkoilmoituksen tekemistä?

30.01.2019