PVK | Kommunikationsenheten

Kommunikationsdirektör Sari-Leena Lund
Från 1.9.2018

Kommunikationsspecialist Maija Andersson
tfn 040 922 1116

Webbinformatör Heli Narinen
tfn 040 920 7181

Kommunikationsassistent Laura Lahtivirta
tfn 040 922 1398

10.08.2018