Bildbank

Verkställande direktör Ulla Niku-Koskinen

Enhetsdirektör Minna Plit-Turunen

Ersättningschef Elina Muukkonen

Lagstiftningsdirektör Asko Nio

Förvaltningsdirektör Jari-Matti Lifländer

Aktuariedirektör Ville Lilja

Patientsäkerhetsläkare Maiju Welling

Enhetsjurist Saija Mäenpää

Ersättningsjurist Titta Lähdesmäki

Kontaktchef Jaana Kekkonen

Informatiker Saija Lehtinen

 Kommunikationsdirektör Leena-Mari Tanskanen

Webbinformatör Heli Narinen

 

Bilder: Kimmo Karvinen

29.12.2017