Blanketter (ersättningar)

Observera att det inte är möjligt att skicka ansökan i elektronisk form. Du kan fylla i blanketten elektroniskt och sedan skriva ut och skicka den till Patientförsäkringscentralen.

Innan du gör skadeanmälan ber vi dig gå igenom vårt test:


SKADEANMÄLAN

Elektronisk skadeanmälan på Patientförsäkringscentralens webbplats

Blankett för skadeanmälan för skador som inträffat den 1 maj 1999 eller därefter:

Skadeanmälan om patientskada

För skador som inträffat före den 1 maj 1999 finns en separat blankett som kan skrivas ut nedan. Det är inte möjligt att fylla i ansökan i elektronisk form.

Anmälan om patientskada (gammal)

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING

Fyll i och lämna in ansökan om ersättning först efter att Patientförsäkringscentralen gett positivt ersättningsbeslut.

Ansökan om ersättning för patientskada

Ansökan om ersättning för dödsfall på grund av patientskada

ÖVRIGA BLANKETTER

En arbetsgivare av vilken Patientförsäkringscentralen begärt en utredning av beloppet av det orsakade inkomstbortfallet kan lämna en utredning genom att fylla i blanketten nedan.

Arbetsgivarens löneanmälan

Om du vill befullmäktiga någon annan att sköta patientskadeärendet för din räkning, kan du underteckna och bifoga denna fullmakt till skadeanmälan eller skicka den senare till Patientförsäkringscentralen. Om du har fyllt i punkten Fullmakt i skadeanmälan behöver du inte fylla i denna blankett. Du ska alltid underrätta Patientförsäkringscentralen skriftligt när fullmakten upphör.

Fullmakt för patientskadeärende

Om patienten har avlidit kan delägarna i dödsboet befullmäktiga en person att sköta patientskadeärendet och ta ut ersättningarna.

Fullmakt för dödsfall

04.12.2018