Ulla Niku-Koskinen, Verkställande direktör

Minna Plit-Turunen, Direktör (Patientförskäringscentralen)


Asko Nio, Lagstiftningsdirektör

Leena-Mari Tanskanen, Kommunikationsdirektör


Jari-Matti Lifländer, Förvaltningsdirektör


Janne Jumppanen, Direktör (Trafikförsäkringsenheten)


Kalle Parkkari, Trafiksäkerhetsdirektör

Bilder: Vilja Tamminen

29.12.2017