Ulla Niku-Koskinen, Verkställande direktör

Minna Plit-Turunen, Direktör (Patientförskäringscentralen)


Asko Nio, Lagstiftningsdirektör

Leena-Mari Tanskanen, Kommunikationschef


Jari-Matti Lifländer, Förvaltningsdirektör


Janne Jumppanen, Direktör (Trafikförsäkringsenheten)


Kalle Parkkari, Trafiksäkerhetsdirektör

Bilder: Vilja Tamminen

29.02.2016