Ulla Niku-Koskinen, Verkställande direktör

Minna Plit-Turunen, Direktör (Patientförskäringscentralen)


Asko Nio, LagstiftningsdirektörJari-Matti Lifländer, Förvaltningsdirektör


Janne Jumppanen, Direktör (Trafikförsäkringsenheten)


Kalle Parkkari, Trafiksäkerhetsdirektör


Kommunikationsdirektör Sari-Leena Lund


Bilder: Vilja Tamminen

10.09.2018