PVK | Ledningsgruppen

Ulla Niku-Koskinen, Verkställande direktör

Minna Plit-Turunen, Direktör (Patientförskäringscentralen)


Asko Nio, LagstiftningsdirektörJari-Matti Lifländer, Förvaltningsdirektör


Janne Jumppanen, Direktör (Trafikförsäkringsenheten)


Kalle Parkkari, Trafiksäkerhetsdirektör

Bilder: Vilja Tamminen

10.08.2018