Ersättningarna fastställs efter att handläggaren har skaffat de tilläggsuppgifter som behövs. Tilläggsuppgifter kan bland annat skaffas om eventuella nya vårdbesök samt ersättningar och förmåner som andra parter betalat. När ersättningarna har fastställts avger Patientförsäkringscentralen ett beslut och betalar in ersättningarna på angivet konto.

Nya yrkanden och fortsatta ansökningar kan lämnas in under flera år, om behandlingen av patientskadan är långvarig eller arbetsoförmågan drar ut på tiden. I praktiken avges det därför flera beslut om ersättningsbeloppen i ett och samma skadefall.

09.03.2015