Hur handläggs ersättningsärendet?

Här vi berättar hur ersättningsansökan behandlas i Patientförsäkringscentralen. Varje fas förklaras närmare under egen rubrik. Normalt tar det mindre än sju månader att få ersättningsbeslutet. Endast i sällsynta fall tar det över ett år att få beslutet. Vid tillfälle är den genomsnittliga handläggningstiden 7,5 månader.

Tidskrävande faser i handläggningen är insamling av alla nödvändiga uppgifter, utredningar och utlåtanden samt en omsorgsfull genomgång av dem för att bereda beslutet.

09.03.2015