Handläggning av skadeanmälan

Här finns en beskrivning av hur skadeanmälan handläggs vid Patientförsäkringscentralen.

Varje fas förklaras närmare under egen rubrik. För närvarande är den genomsnittliga handläggningstiden något över 8 månader. Det är dock svårt att exakt uppskatta handläggningstiden för en enskild skadeanmälan. Vi kan avgöra cirka hälften av skadeanmälningarna inom drygt sju månader och cirka 90 procent inom ett år från inlämnandet.

Tidskrävande faser i handläggningen är insamling av alla nödvändiga uppgifter, utredningar och utlåtanden samt en omsorgsfull genomgång av dem för att bereda beslutet.

09.03.2015