Vahinkoilmoitus on allekirjoitettava henkilökohtaisesti. Sen vuoksi sitä ei voi lähettää sähköisesti Potilasvakuutuskeskukseen. Täysi-ikäinen allekirjoittaa lomakkeen itse. Hän voi myös valtuuttaa jonkun toisen hoitamaan asiaa täyttämällä ja allekirjoittamalla vahinkoilmoituslomakkeessa olevan valtuutus-kohdan.

Alaikäisen tai muuten vajaavaltaisen henkilön puolesta vahinkoilmoituksen allekirjoittaa hänen edunvalvojansa. Alaikäisen edunvalvojia ovat yleisimmin hänen vanhempansa. Jos potilas on kuollut, vahinkoilmoituksen voi tehdä ja allekirjoittaa kuolinpesän osakas.

06.03.2015