Vahinkoilmoituksen tekeminen

Voit hakea korvausta potilasvakuutuksesta tekemällä kirjallisen vahinkoilmoituksen.

Epäillessäsi potilasvahinkoa vahinkoilmoitusta ei tarvitse täyttää heti, vaan ensin kannattaa keskustella sinua hoitaneen lääkärin tai muun hoitohenkilökuntaan kuuluvan kanssa. Monen potilasvahinkoilmoituksen taustalla on epätietoisuus sairauteen, vammaan tai hoitoon liittyvistä asioista. Käydyn keskustelun perusteella voit tehdä potilasvahinkoilmoituksen, jos epäilet edelleen potilasvahinkoa.

Lisäksi sinun kannattaa tehdä tämä yksinkertainen testi, jos et ole sitä vielä tehnyt. Testi auttaa arvioimaan voidaanko tapaukseesi ylipäänsä soveltaa potilasvahinkolakia.

Vahinkoilmoituksen tekemiseen on aikaa kolme vuotta siitä, kun vahingonkärsinyt sai tiedon vahingosta. Tästä poiketaan vain erityisestä syystä. Vahinkoilmoitusta ei välttämättä kannatakaan tehdä heti oireiden ilmaannuttua, koska asian käsittelyssä saatetaan tarvita tietoja terveydentilan myöhemmästä kehityksestä. Näin on etenkin infektioiden kohdalla.

Miten teen vahinkoilmoituksen?

Tutustu täyttöohjeisiin ennen lomakkeen täyttämistä. Apua ilmoituksen täyttämiseen saat hoitolaitosten potilasasiamiehiltä tai sosiaalityöntekijöiltä. Katso myös vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin vahinkoilmoituksen tekemisestä.

 • Täytä vahinkoilmoitus huolellisesti, koska se nopeuttaa korvauskäsittelyä.
 • Täytä lomake tietokoneella tai selkeällä käsialalla.
 • Ilmoita mahdollisimman tarkasti, missä hoitolaitoksessa tai vastaanotolla katsot vahingon aiheutuneen.
 • Kerro lisäksi, missä muualla olet ollut samasta syystä tutkimuksissa tai hoidossa joko ennen tai jälkeen ilmoitettavan vahingon ilmenemisen. Näiden tietojen täsmällinen ilmoittaminen nopeuttaa korvauskäsittelyä merkittävästi.
 • Ilmoita myös mahdollisimman tarkasti päivämäärä tai ajanjakso, jolloin katsot vahinkoon johtaneen tutkimuksen tai hoidon tai niiden laiminlyönnin tapahtuneen.
 • Emme pysty hakemaan tietoja Omakanta-arkistosta, joten tiedot tapahtumasta on kirjattava lomakkeelle.
 • Kerro omin sanoin, millaisesta henkilövahingosta ja millä perusteella haet korvausta. Korvauksen hakijan ei sinänsä tarvitse esittää lääketieteellisiä tai oikeudellisia perusteita korvaushakemukselleen. Olisi kuitenkin tärkeää, että ilmoituksesta ilmenisi mahdollisimman hyvin, mistä asiassa on kyse. Potilasvakuutuskeskus pyytää vahinkoilmoituksen perusteella selvityksen annetusta hoidosta tai tutkimuksesta siitä hoitolaitoksesta, jossa vahingon ilmoitetaan tapahtuneen.
 • Vahinkoilmoitus on allekirjoitettava henkilökohtaisesti. Sen vuoksi sitä ei voi lähettää sähköisesti Potilasvakuutuskeskukseen. Täysi-ikäinen allekirjoittaa lomakkeen itse. Hän voi myös valtuuttaa jonkun toisen hoitamaan asiaa täyttämällä ja allekirjoittamalla vahinkoilmoituslomakkeessa olevan valtuutus-kohdan
 • Alaikäisen tai muuten vajaavaltaisen henkilön puolesta vahinkoilmoituksen allekirjoittaa hänen edunvalvojansa. Alaikäisen edunvalvojia ovat yleisimmin hänen vanhempansa. Jos potilas on kuollut, vahinkoilmoituksen voi tehdä ja allekirjoittaa kuolinpesän osakas.
 • Mikäli saat myönteisen korvauspäätöksen, muista toimittaa kustannuksia koskeva korvaushakemuksesi Potilasvakuutuskeskukseen viimeistään kolmen vuoden kuluttua päätöksen saamisesta.
   

Kuitit

 • Vahinkoilmoitukseen ei ole tarpeen liittää mukaan kuitteja tai muita selvityksiä aiheutuneiden kustannusten ja menetysten suuruudesta. Ne selvitetään erikseen, mikäli kysymys on korvattavasta vahingosta. Kaikki laskut ja tositteet pitää kuitenkin säästää, jotta ne voidaan liittää tarvittaessa myöhempään korvaushakemukseen ja korvaushakemuslomakkeen täyttäminen on helpompaa.
 • Jos haet kuluista korvausta muualta, esimerkiksi Kelasta, ota itsellesi kopio asiakirjoista ennen sitä. Säästä muun tahon antama korvauspäätös sen saavuttua.


Tarkempia ohjeita löydät vahinkoilmoituslomakkeen lopusta. 

LOMAKE

Nopeimmin ilmoituksen tekeminen onnistuu tulostettavaa lomaketta käyttäen.

Paperisen vahinkoilmoituslomakkeen voit saada myös

 • Hoitolaitoksen potilasasiamieheltä tai sosiaalityöntekijältä
 • Sähköpostitse osoitteesta lomaketilaus(@)vakuutuskeskus.fi
 • Soittamalla Potilasvakuutuskeskukseen, p. 040 450 4590 (klo 1215).
   

Postita täytetty ja allekirjoitettu ilmoitus Potilasvakuutuskeskukseen:

Potilasvakuutuskeskus
00084 POTILASVAKUUTUSKESKUS

Lisätietoa siitä, kuinka vahinkoilmoituksesi käsitellään löydät sivulta Vahinkoilmoituksen käsittely.

27.12.2017