Lomakkeet potilasvahingon ilmoittamiseen

Pyydämme käyttämään vahingon ilmoittamisessa Potilasvakuutuskeskuksen omaa vahinkoilmoituslomaketta, jotta asian käsittely olisi mahdollisimman sujuvaa.

Lue lisäohjeita vahinkoilmoituksen tekemiseen sivulta Vahinkoilmoituksen tekeminen.

Huomioi, että lomaketta ei voi lähettää sähköisesti, koska se on allekirjoitettava. Voit esitäyttää lomakkeen sähköisesti ja sen jälkeen tulostaa ja toimittaa sen Potilasvakuutuskeskukseen:

Potilasvakuutuskeskus
00084 POTILASVAKUUTUSKESKUS

Jos et pysty tulostamaan lomaketta, voit saada paperisen vahinkoilmoituslomakkeen myös:

  • Hoitolaitoksen potilasasiamieheltä tai sosiaalityöntekijältä
  • Sähköpostitse osoitteesta lomaketilaus(@)vakuutuskeskus.fi
  • Soittamalla Potilasvakuutuskeskukseen, p. 040 450 4590.


Ennen vahinkoilmoituksen täyttämistä tee testi:

 
Kannattaako tehdä vahinkoilmoitus?

Tee testi
 

 

VAHINKOILMOITUSLOMAKKEET

Vahinkoilmoituslomake 1.5.1999 tai sen jälkeen sattuneita vahinkoja varten:

Vahinkoilmoitus potilasvahingosta

Ennen 1.5.1999 sattuneita vahinkoja varten on oma lomakkeensa, jonka voit tulostaa alta. Tätä lomaketta ei voi täyttää sähköisesti:

Potilasvahinkoilmoitus (vanha)


VALTAKIRJAT POTILASVAHINKOASIAN HOITAMISEEN

Mikäli haluat valtuuttaa jonkun toisen hoitamaan potilasvahinkoasiaasi puolestasi, voit liittää vahinkoilmoitukseesi tai toimittaa myöhemmin Potilasvakuutuskeskukselle tämän valtakirjan allekirjoitettuna. Mikäli olet täyttänyt vahinkoilmoituksessa olevan valtuutus-kohdan, ei tätä lomaketta tarvitse täyttää. Valtuutuksen päättymisestä on aina ilmoitettava kirjallisesti Potilasvakuutuskeskukselle.

Valtakirja potilasvahinkoasian hoitamiseen

Mikäli potilas on kuollut, kuolinpesän osakkaat voivat valtuuttaa yhden henkilön hoitamaan potilasvahinkoasiaa ja nostamaan korvaukset.

Valtakirja kuolintapausta varten

05.10.2018