Lomakkeet potilasvahingon ilmoittamiseen

Käytä vahingon ilmoittamisessa Potilasvakuutuskeskuksen julkaisemaa vahinkoilmoituslomaketta. Ilmoituksen potilasvahingosta voit tehdä myös verkon kautta.

Voit hakea korvausta potilasvakuutuksesta, kun teet kirjallisen vahinkoilmoituksen. Ohjeita vahinkoilmoituksen tekoon saat sivultamme Vahinkoilmoituksen tekeminen.

Ennen vahinkoilmoituksen täyttämistä sinun kannattaa tehdä Potilasvakuutuskeskuksen verkkotesti.

Potilasvahingon ilmoituslomake

Voit ilmoittaa potilasvahingosta Potilasvakuutuskeskukseen kolmella eri tavalla

  1. asioit verkossa ja teet sähköisen vahinkoilmoituksen potilasvahingosta
  2. täytät verkossa pdf-lomakkeen Vahinkoilmoitus potilasvahingosta. Allekirjoitat tulostamasi lomakkeen ja lähetät sen postitse Potilasvakuutuskeskukseen
  3. täytät paperisen lomakkeen. Allekirjoitat lomakkeen ja lähetät sen postitse Potilasvakuutuskeskukseen


Sähköinen ilmoitus potilasvahingosta


Voit tehdä sähköisen vahinkoilmoituksen verkossa, kun

  • sinulla on käytössäsi pankkitunnukset. Voit täyttää ja lähettää sähköinen lomakkeen, kun olet tunnistautunut sähköiseen asiointijärjestelmään
  • teet vahinkoilmoituksen omassa vahinkoasiassasi
  • teet vahinkoilmoituksen alaikäisen huollettavasi vahinkoasiassa
  • teet vahinkoilmoituksen täysi-ikäisen ja vajaavaltaisen henkilön vahinkoasiassa ja olet hänen virallisesti määrätty edunvalvojansa. Liitä vahinkoilmoitukseen maistraatin tai tuomioistuimen antama edunvalvontamääräys
  • teet vahinkoilmoituksen kuolleen henkilön asiassa ja olet hänen kuolinpesänsä osakas tai olet muu läheinen, jolle on potilaan kuolemasta tosiasiallisesti aiheutunut taloudellinen vahinko tai menetys.

Sähköinen potilasvahinkoilmoitus kannattaa jättää klo 06-22, sillä Potilasvakuutuskeskuksen asiointijärjestelmässä voi olla yöllä huoltokatkoja.

Täytä sähköinen vahinkoilmoitus potilasvahingosta omalla tietokoneellasi ja lähetä se verkkoasiointisi lopuksi Potilasvakuutuskeskukseen. Tarkista ilmoituksesi tiedot ennen lähettämistä. Ilmoitus lomakkeen onnistuneesta lähettämisestä tulee suoraan tietokoneesi näytölle.

Voit lähettämisen jälkeen vielä tallentaa tai tulostaa vahinkoilmoituksesi.

Jos sinulla on teknisiä ongelmia sähköisen lomakkeen täytössä ja lähetyksessä, ole yhteydessä arkisin klo 9-15 osoitteeseen PVK.lomaketuki(@)vakuutuskeskus.fi. Sähköpostiosoite palvelee vain sähköiseen asiointiin liittyvissä teknisissä kysymyksissä. 

Pdf-lomake potilasvahingon ilmoittamiseen

Potilasvakuutuskeskuksen sivuilla on julkaistu Vahinkoilmoitus potilasvahingosta -lomake (pdf). Käytä pdf-lomaketta vahinkoilmoittamiseen, kun

  • sinulla ei ole käytössäsi pankkitunnuksia
  • haluat valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan vahinkoasiasi käsittelyä puolestasi Potilasvakuutuskeskuksessa.

Voit täyttää lomakkeen tietokoneellasi, tallentaa ja tulostaa sen paperille. Pdf-lomaketta ei voi lähettää sähköisesti, esim. sähköpostin liitteenä. Lomake toimitaan aina allekirjoitettuna ja postitse Potilasvakuutuskeskukseen. Potilasvakuutuskeskuksen postiosoite on Potilasvakuutuskeskus, 00084 POTILASVAKUUTUSKESKUS.

Jos et pysty tulostamaan pdf-lomaketta, tilaa paperinen ilmoituslomake Potilasvakuutuskeskuksesta sähköpostitse lomaketilaus(@)vakuutuskeskus.fi tai soittamalla numeroon 040 450 4590 (klo12-15). Kysy myös hoitopaikkasi potilasasiamieheltä tai sosiaalityöntekijältä, olisiko hänellä paperisia lomakkeita saatavilla.

Jos potilasvahinko on sattunut ennen 1.5.1999, käytä ilmoittamiseen tarkoitettua Ilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle -lomaketta (pdf). Näistä potilasvahingoista et voi ilmoittaa sähköisen palvelumme kautta.

Vahinkoilmoitukseen liitettävät asiakirjat

Sinun ei tarvitse liittää ilmoitukseesi potilaskertomustietoja. Potilasvakuutuskeskus hankkii tiedot suoraan hoitopaikoistasi.

Jos sinun on toimitettava alkuperäistä materiaalia, esim. kipsimallit tai kuvantamismateriaalit, on ne lähetettävä Potilasvakuutuskeskuksen postiosoitteeseen.

Älä liitä vahinkoilmoitukseesi lääkereseptejä, kuitteja, sairauspäiväraha- tai eläkepäätöksiä, ellei niillä ole merkitystä, kun arvioidaan hoidon asianmukaisuutta. Yleensä näitä selvityksiä kysytään korvausvaiheen käsittelyssä, jos ilmoittamasi asia ratkaistaan Potilasvakuutuskeskuksessa korvattavaksi potilasvahingoksi.

Valtakirjat potilasvahinkoasian hoitamiseen

Jos haluat valtuuttaa jonkun toisen hoitamaan potilasvahinkoa puolestasi, voit liittää ilmoitukseesi allekirjoittamasi valtakirjan potilasasian hoitoon. Valtakirja voidaan toimittaa myös myöhemmin liitteeksi, kun ilmoitus on jo jätetty Potilasvakuutuskeskukseen.

Jos olet täyttänyt pdf-lomakkeessa valtuutus-kohdan ja siten valtuuttanut toisen henkilön hoitamaan asiaasi, ei erillistä valtakirjaa tarvitse jättää.

Sähköisen potilasvahinkoilmoituksen kautta et voi valtuuttaa toista henkilöä puolestasi hoitamaan asiasi käsittelyä Potilasvakuutuskeskuksessa.

Valtuutuksen päättymisestä on aina ilmoitettava kirjallisesti Potilasvakuutuskeskukseen.

Jos potilas on kuollut, kuolinpesän osakkaat voivat valtuuttaa yhden henkilön hoitamaan potilasvahinkoasiaa ja nostamaan korvaukset. Valtuuttamista varten on täytettävä ja allekirjoitettava valtakirja kuolintapausta ja kuolinpesiä varten.

04.12.2018