Lomakkeet korvauksenhakijalle

Huomioi, että lomaketta ei voi lähettää sähköisesti, koska se on allekirjoitettava. Voit esitäyttää lomakkeen sähköisesti ja sen jälkeen tulostaa ja toimittaa sen Potilasvakuutuskeskukseen:

Potilasvakuutuskeskus
Itämerenkatu 11-13
00180 Helsinki

Pyydämme käyttämään vahingon ilmoittamisessa Potilasvakuutuskeskuksen omaa vahinkoilmoituslomaketta, jotta asian käsittely olisi mahdollisimman sujuvaa.

Jos et pysty tulostamaan lomaketta, voit saada paperisen vahinkoilmoituslomakkeen myös:

  • Hoitolaitoksen potilasasiamieheltä tai sosiaalityöntekijältä
  • Sähköpostitse osoitteesta lomaketilaus(@)vakuutuskeskus.fi
  • Soittamalla Potilasvakuutuskeskukseen, p. 040 450 4590.


Ennen vahinkoilmoituksen täyttämistä tee testi:


Kannattaako tehdä vahinkoilmoitus?

Tee testi
 

 

VAHINKOILMOITUKSET

Lue lisäohjeita vahinkoilmoituksen tekemiseen sivulta Korvauksen hakeminen.

Vahinkoilmoituslomake 1.5.1999 tai sen jälkeen sattuneita vahinkoja varten:

Vahinkoilmoitus potilasvahingosta

Ennen 1.5.1999 sattuneita vahinkoja varten on oma lomakkeensa, jonka voit tulostaa alta. Tätä lomaketta ei voi täyttää sähköisesti:

Potilasvahinkoilmoitus (vanha)

KORVAUSHAKEMUKSET

Korvaushakemuslomake täytetään ja palautetaan vasta kun Potilasvakuutuskeskus on antanut myönteisen korvauspäätöksen. Lue lisää kohdasta Korvausten maksaminen.

Korvaushakemus potilasvahingosta

Korvaushakemus potilasvahingosta johtuvasta kuolemantapauksesta

MUUT LOMAKKEET

Työnantaja, jolta Potilasvakuutuskeskus on pyytänyt selvityksen aiheutuneen ansionmenetyksen suuruudesta, voi antaa selvityksen täyttämällä alla olevan lomakkeen.

Työnantajan palkkailmoitus

Mikäli haluat valtuuttaa jonkun toisen hoitamaan potilasvahinkoasiaasi puolestasi, voit liittää vahinkoilmoitukseesi tai toimittaa myöhemmin Potilasvakuutuskeskukselle tämän valtakirjan allekirjoitettuna. Mikäli olet täyttänyt vahinkoilmoituksessa olevan valtuutus-kohdan, ei tätä lomaketta tarvitse täyttää. Valtuutuksen päättymisestä on aina ilmoitettava kirjallisesti Potilasvakuutuskeskukselle.

Valtakirja potilasvahinkoasian hoitamiseen

Mikäli potilas on kuollut, kuolinpesän osakkaat voivat valtuuttaa yhden henkilön hoitamaan potilasvahinkoasiaa ja nostamaan korvaukset.

Valtakirja kuolintapausta varten

09.06.2016