PVK:n lausunnot

Olemme koonneet tälle sivulle Potilasvakuutuskeskuksen viimeisimmät lausunnot.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiden muiden lakien muuttamisesta:
Potilasvakuutuskeskus ehdottaa laajempia tiedonsaantioikeuksia potilasvakuutuksia myöntäville yhtiöille.


Lausunto potilasvakuutustyöryhmän loppuraportista:

Potilasvakuutuskeskus esittää täsmennyksiä valmisteilla olevaan potilasvahinkolakiin.


Lausunto koskien hallituksen esitystä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä:

Uusi asiakastietolaki ei saisi rajoittaa PVK:n tietojensaantioikeutta tai PVK:n ja hoitolaitosten välisiä sähköisen tiedon välitystapoja.


Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiden muiden lakien muuttamisesta:

Vakuutuskeskus kannattaa tulorekisterin perustamista.

05.09.2017