Kannattaako minun tehdä vahinkoilmoitus?

Joudut itse päättämään, haluatko tehdä vahinkoilmoituksen ja hakea korvausta epäilemäsi vahingon johdosta. Apua päätöksentekoon saat keskustelemalla hoitavan tahon tai potilasasiamiehen kanssa. Olemme myös tehneet testin, joka auttaa sinua arvioimaan, kannattaako vahinkoilmoitus tehdä. Löydät testin täältä.

Korvausasian saat vireille toimittamalla vahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukselle. Hoitolaitoksen potilasasiamies voi tarvittaessa avustaa vahinkoilmoituksen teossa.

Potilasvahinkoilmoituksen tehtyäsi Potilasvakuutuskeskus arvioi, onko kyseessä potilasvahinkolain perusteella korvattava vahinko.

Voinko saada puhelimitse selville, onko vahinkoni korvattava?

Et voi saada ratkaisua puhelimitse. Kahta täysin samanlaista henkilövahinkoa ei ole, eikä Potilasvakuutuskeskus voi yleisluonteisten kyselyjen perusteella ennakoida annettavia ratkaisuja.

On hyvä tietää, että kaikkia hoidon yhteydessä aiheutuneita haitallisia seurauksia ei korvata. Myöskään se, että hoidon tulos ei täytä odotuksia, ei tee vahinkoa korvattavaksi. Noin kolmasosa ilmoitetuista vahingoista johtaa korvaukseen.

Onko vahingon ilmoittamiselle määräaikaa?

Kyllä. Potilasvahinkolain perusteella korvausta on vaadittava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta tai hänen olisi pitänyt tietää siitä. Määräaikaa ei pidennä se, että korvauksen hakija ei ole tiennyt potilasvahinkolaista tai potilasvakuutuksesta.

Erityisestä syystä voidaan korvausta vaatia myöhemminkin. Korvausta on kuitenkin vaadittava viimeistään kymmenen vuoden tai 20 vuoden kuluttua vahinkoon johtaneesta tapahtumasta tai oikeus korvaukseen on menetetty.

Minulle sattui työtapaturma ja sen hoidossa sattui potilasvahinko. Miten menettelen?

Tee työtapaturmasta vahinkoilmoitus työnantajan ottamaan työtapaturmavakuutukseen. Jos haet korvausta myös potilasvakuutuksesta, tee erikseen vahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle.

Kun vahinkoilmoitus saapuu Potilasvakuutuskeskukseen, työ- tai työmatkavahingot on yleensä jo käsitelty työtapaturmavakuutusyhtiössä ja korvaukset maksettu. Potilasvahinkolain mukaisista korvauksista vähennetään tapaturmavakuutuslain tai muiden lakien perusteella maksetut korvaukset (korvausten yhteensovitus). Potilasvakuutuskeskus maksaa potilaalle mahdollisen erotuksen.

Lakien korvaussäännöt eivät ole yhteneväiset: Esimerkiksi tilapäisen haitan (kivun ja säryn) korvausta voi saada potilasvahinkolain perusteella, mutta ei tapaturmavakuutuslain perusteella.

Kuinka kauan vahinkoilmoitukseni käsittely Potilasvakuutuskeskuksessa kestää?

Potilasvakuutuskeskukselle tehdään vuosittain yli 8 000 uutta vahinkoilmoitusta. Keskimääräinen käsittelyaika on tällä hetkellä hieman yli kahdeksan kuukautta. Vahinkoilmoitusten käsittelyaika voi vaihdella yksittäisissä tapauksissa paljonkin.

Lääketieteellisesti tai oikeudellisesti vaativissa ja useaa lääketieteen alaa koskevissa tapauksissa käsittelyaika on usein keskimääräistä pitempi. Käsittelyaikaan vaikuttaa myös se, missä ajassa hoitolaitoksilta saadaan niiltä pyydetyt selvitykset.

06.03.2015