Milloin asian vieminen tuomioistuimeen vanhenee?

Kanne on nostettava tuomioistuimessa kolmessa vuodessa korvauspäätöksestä. Kanne Potilasvakuutuskeskuksen päätöksen johdosta on oikeuden menettämisen uhalla nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon päätöksestä ja määräajasta.

Missä ajassa potilasvahinkolautakunnan ratkaisusuositusta on pyydettävä?

Samassa ajassa kuin kanne on nostettava tuomioistuimessa eli kolmessa vuodessa. Ratkaisukäytännössään potilasvahinkolautakunta on ilmeisen aiheettomina jättänyt käsittelemättä ratkaisusuosituspyyntöjä, jos potilas on menettänyt oikeutensa nostaa kanne kolmen vuoden määräajassa tuomioistuimessa.

Siten lautakunta jättää asian käsittelemättä, jos asianosaisella ei ole enää mahdollisuutta saattaa asiaa tuomioistuimeenkaan ratkaistavaksi. Ratkaisun asian käsittelemisestä lautakunnassa tekee lautakunta.

06.03.2015