Mitä korvataan

Potilasvahinkolaissa on seitsemän korvausperustetta.

Korvausperusteet ovat hoitovahinko, infektiovahinko, tapaturmavahinko, laitevahinko, hoitohuoneiston tai -laitteiston vahinko, lääkkeen toimittamisvahinko ja kohtuuton vahinko. Henkilövahinko voi tulla korvattavaksi potilasvakuutuksesta, kun jokin laissa mainituista korvausperusteista täyttyy.

Lue alta lisää.

23.02.2016