Korvaukset määritetään, kun korvauskäsittelijä on hankkinut tarvittavat lisätiedot. Lisätietoja voidaan hankkia esimerkiksi mahdollisista uusista hoitokäynneistä sekä muualta maksetuista korvauksista ja etuuksista. Kun korvaukset on määritetty, annetaan päätös ja korvaukset maksetaan ilmoitetulle tilille.

Uusia vaatimuksia ja jatkohakemuksia saattaa tulla useiden vuosien ajan, jos potilasvahingon hoito kestää pitkään tai työkyvyttömyys jatkuu. Niinpä yhdessä vahinkotapauksessa korvausten määrää koskevia päätöksiä annetaan käytännössä useita.

06.03.2015