Kun vahinkoasia on tutkittu ja valmis ratkaistavaksi, Potilasvakuutuskeskus tekee kirjallisen korvauspäätöksen. Vahinkoilmoituksen saapumisesta korvauspäätöksen antamiseen kestää keskimäärin kahdeksan kuukautta. Noin puolet vahinkoilmoituksista pystytään ratkaisemaan puolen vuoden kuluessa ja noin 90 prosenttia vahinkoilmoituksista vuoden kuluessa vahinkoilmoituksen saapumisesta. 

Myönteinen tai kielteinen korvauspäätös lähetetään vahinkoilmoituksen tekijälle, vakuutetulle ammatinharjoittajalle tai hoitoyksikölle sekä vakuutuksenottajalle. Jos vahinkoasiaa ei voida vaatimuksen vanhentumisen tai muun syyn takia käsitellä, myös siitä annetaan päätös kirjallisena.

Keskimäärin kolmasosa ilmoitetuista vahinkotapauksista on potilasvakuutuksesta korvattavia. Nämä tapaukset siirretään Potilasvakuutuskeskuksessa jatkokäsittelyyn potilasvakuutuksesta maksettavien korvausten selvittämiseksi.

Korvauksen hakijalle lähetetään myönteisen päätöksen mukana korvaushakemuslomake, joka pyydetään täyttämään. Kuolintapausta varten on erillinen lomake.

Lomakkeessa korvauksen hakijaa pyydetään erittelemään korvausvaatimuksiaan ja antamaan korvausten arviointiin ja maksamiseen liittyviä selvityksiä (esim. lääkereseptit ja kuitit sekä tiedot muualta mahdollisesti saadut korvaukset tai etuudet). Toimita korvaushakemus allekirjoitettuna Potilasvakuutuskeskukseen viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun olet saanut myönteisen korvauspäätöksen. Korvausta maksetaan ainoastaan potilasvahingon aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista.

06.03.2015