Korvauskäsittely

Täältä löydät kuvauksen Potilasvakuutuskeskuksen korvauskäsittelyn etenemisestä.

Jokainen vaihe on avattu tarkemmin oman otsikkonsa alla. Tällä hetkellä keskimääräinen käsittelyaika on hieman yli 8 kuukautta. Yksittäisen hakemuksen käsittelyaikaa on kuitenkin vaikea arvioida täsmällisesti. Noin puolet vahinkoilmoituksista pystytään ratkaisemaan reilun seitsemän kuukauden kuluessa ja noin 90 prosenttia vahinkoilmoituksista vuoden kuluessa vahinkoilmoituksen saapumisesta.

Korvauksenkäsittelyssä aikaa vievät kaikkien tarvittavien tietojen, selvitysten ja lausuntojen kerääminen ja huolellinen läpikäyminen korvauspäätöksen valmistelemiseksi.

21.02.2017